Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor dekana Agromediteranskog fakulteta

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Agromediteranskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru broj: 230 -4 - 108/18 od 22. 11. 2018.godine, Agromediteranski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana Agromediteranskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine.