Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Dan mađunarodne saradnje
Dan mađunarodne saradnje

Održan Dan međunarodne saradnju na UNMO

U srijedu 18.10.2017 u Amfiteatru I Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedic" u Mostaru održan je Dan međunarodne saradnje.

Preko 100 studenata i nastavnika je imalo priliku upoznati se sa programima mobilnosti po kojima studenti i uposlenici Univerziteta mogu da ostvare pravo na mobilnost. Prezentovani su Erasmus+, CEEPUS i Mevlana program razmjene.

Prisutnima je predstavljen i program stipendija Stipendium Hungaricum. Danu međunarodne saradnje su takođe prisustvovali predstavnici Američkog kutka u Mostaru i Francuskog kulturnog centra u Mostaru.

Dan međunarodne saradnje je organizovan kao jedna od pilot aktivnosti u okviru STINT Erasmus+ projekta izgradnje kapaciteta.