Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
STINT - logo
STINT - logo

Održan prvi trening o internacionalizaciji visokoškolskih ustanova u okviru STINT projekta

U sklopu međunarodnog Erasmus+ projekta „Jačanje internacionalizacije na visokoškolskim ustanovama u BiH" (Strenghtening of Internationalization in Bosnia and Herzegovina Higher Education – STINT) održana je prva radionica na Univerzitetu "KU Leuven” u Gentu u Belgiji.

Na dvodnevnoj radionici predstavnici Univerziteta „KU Leuven" predstavili su internacionalizaciju ovog Univerziteta, posebno sektor međunarodne saradnje, istraživački sektor i politiku, menadžment međunarodnih projekata, osiguranje kvalitete, priznavanje kvalifikacija i Arnberg doktorsku školu. Također predstavnicima BiH univerziteta su predstavljeni i podaci o mobilnosti studenata i akademskog osoblja, kao i njihova iskustava u programima mobilnosti. Na ovaj način su predstavnici BiH univerziteta mogli da steknu dojam o funcionisanju Univerziteta „KU Leuven" sa internacionalizacijom kao ključnim prioritetom u svim segmentima djelovanja.

Na ovoj radionici Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru su predstavljali prorektorica za međunarodnu saradnju prof. dr. Maja Kazazic, generalni sekretar Sanda Jelin Kajan i jedan master student.