Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu ju...

Studenti moraju biti redovno upisani na neki od studijskih programa Univerziteta. Nominacije prvoupisanih studentata, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir. Oblasti na koje se može nominovati su sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu jugoistočne Norveške koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku.

Prvi poziv za nominacije za razmjenu u ljetnom ...

Studenti moraju biti u statusu redovnog studenta na nekom od fakulteta ili studijskih programa Univerziteta. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja.

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu u ...

Studenti moraju biti redovno upisani na neki od studijskih programa Univerziteta. Oblasti na koju se može aplicirati su sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Valjadolidu koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – studenti prvog i drugog ciklusa (2). U ovoj mreži iz BiH, je još uključen i Univerzitet u Sarajevu i Međunarodni Burč Univezitet.

Uni Graz

Mogućnost razmjene studenata u ljetnom semestru...

U sklopu KA 107 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti i nast ...