Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata, na Univerzitetu A...

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mogućnost razmjene nastavnog i nenastavnog osob...

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, i nenastavno osoblje moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja.

Drugi poziv za nominacije za razmjenu studenata...

Studenti moraju biti u statusu redovnog studenta na nekom od fakulteta ili studijskih programa Univerziteta. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja.

Mogućnost razmjene studenata, nastavnog i nenas...

Zainteresovani za mobilnost na Nova Univerzitetu u Lisabonu u ljetnom semestru 2021/22 mogu se nominovati na programe/predmete koji se nude kao ponuda za dolazne studente na Fakultetu društvenih i humanističkih nauka . Kvota za studente je 7, kvota mobilnosti u svrhu predavanja je 1 i kvota u svrhu osposobljavanja je 3.