Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata, nastavnog i nenas...

Studenti moraju biti u statusu redovnog studenta na nekom od fakulteta ili studijskih programa Univerziteta. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja.

Mogućnost razmjene u svrhu predavanja u zimskom...

Nominovati se može nastavno osoblje najmaje u zvanju docenta i moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu. Zainteresovani za mobilnost na JAMK Univerzitetu primjenjenih nauka u Finskoj mogu se nominovati u oblasti građevine i mašinstva. Kvota za mobilnost u svrhu predavanja je 2.

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu ju...

Studenti moraju biti redovno upisani na neki od studijskih programa Univerziteta. Nominacije prvoupisanih studentata, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir. Oblasti na koje se može nominovati su sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu jugoistočne Norveške koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku.

Prvi poziv za nominacije za razmjenu u ljetnom ...

Studenti moraju biti u statusu redovnog studenta na nekom od fakulteta ili studijskih programa Univerziteta. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja.