Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Drugi poziv za nominacije za razmjenu studenata...

Studenti moraju biti u statusu redovnog studenta na nekom od fakulteta ili studijskih programa Univerziteta. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja.

Mogućnost razmjene studenata, nastavnog i nenas...

Zainteresovani za mobilnost na Nova Univerzitetu u Lisabonu u ljetnom semestru 2021/22 mogu se nominovati na programe/predmete koji se nude kao ponuda za dolazne studente na Fakultetu društvenih i humanističkih nauka . Kvota za studente je 7, kvota mobilnosti u svrhu predavanja je 1 i kvota u svrhu osposobljavanja je 3.

Mogućnost razmjene studenata u ljetnom semester...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti. Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir. Oblasti za koje je moguće aplicirati su engleski jezik, ekonomija i turizam. Kvota za studente je 2.

Mogućnost razmjene studenata u ljetnom semester...

Studenti prvog i drugog ciklusa se mogu nominovati za stručnu praksu. Stručna praksa predviđa rad na izradi završnog rada zastudente prvog ciklusa i diplomskog rada za studente drugog ciklus. Oblasti koje se mogu izabrati su oblasti koje se nude za prvi i drugi ciklus. Kvota je 3.