Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu u ...

Na program razmjene se ne mogu nominovati studenti prve godine dodiplomskog studija, apsolventi i imatrikulanti. Kvota za Bosnu i Hercegovinu je 2. U mreži osim našeg Univerziteta, također učestvuju i Univerzitet u Sarajevu, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Banja Luci, Univerzitet u istočnom Sarajevu i Univerzitet u Bihaću.

Ponovljeni poziv za nominacije u ljetnom semest...

Studenti moraju biti u statusu redovnog studenta na nekom od fakulteta ili studijskih programa Univerziteta. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja.

Mogućnost razmjene studenata, na Univerzitetu A...

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mogućnost razmjene nastavnog i nenastavnog osob...

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, i nenastavno osoblje moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja.