Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja na Ka...

Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja. Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 06.12.2021. do 23:59.

Mogućnost razmjene studenata na Silesijan Tehno...

Nominovati se mogu samo redovni studenti prvog i drugog ciklusa građevine, mašinstva i IT. Kvota za Bosnu i Hercegovinu je 4. U ovoj mreži su i Univerzitet u Bihaću, Sveučilište u Mostaru i Univerzitet u Sarajevu. Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.

Produženje roka za prijave na program podrške I...

CREDI objavljuje poziv za prijavu mladih istraživača za Program podrške Istraživ ...

Mogućnost razmjene studenata, nastavnog i nenst...

Svi zainteresovani studenti, nastavno i nenastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu u ljetnom semestru 2021/22 na Univerzitetu u Primorskoj ili Univerzitetu u u Ljeidi treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.