Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene nastavnog osoblja na Univerz...

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, mora biti stalno uposleno na Univerzitetu. Po ovom pozivu može se nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja. Oblasti na koje se može nominovati su:  pravo, poljoprivreda, jezici, turizam i ekonomija. Kvota je 1.

Mogućnost razmjene studenata u ljetnom semestru...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti. Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir. Nominovati se mogu student ekonomije. Kvota za studente je 3.

Mogućnost razmjene studenata u ljetnom semestru...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti. Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir. Oblasti za koje je moguće aplicirati su engleski jezik, njemački jezik i pravo. Kvota za studente je 2.

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetskom...

Svi zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetskom koledžu  za poduzetništvo i administraciju u Lublinu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere. Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 12.11.2021.godine.