Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Održana edukacija nastavnog i administrativnog ...

Predavanje ”Rodna ravnopravnost na univerzitetu” za nastavno i administrativno o ...

Edukacija nastavnog i administrativnog osoblja ...

Predavanje ”Rodna ravnopravnost na univerzitetu” za nastavno i administrativno osoblje Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, članove i članice Kolegija Rektora, šefove i šefice službi te referente i referentice kancelarija Univerziteta, više referente i referentice za studentska pitanja i  referente i referentice za studentska pitanja, u okviru UNIGEM projekta, održati će se 30.5.2023.godine sa početkom u 10:15 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru (sala IV godine, prizemlje), a sa ciljem unaprjeđenja znanja i podizanja svijesti o značaju i poštovanju rodne ravnopravnosti, provođenju UNIGEM projekta te Plana rodne ravnopravnosti na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Poziv za učešće u regionalnom istraživanju o st...

Poziv za učešće u regionalnom istraživanju o stereotipima i rodnim predrasudama u kaznenim postupcima

Održana predavanja sa radionicom i diskusijom ...

Predavanja sa radionicom i diskusijom  ”Rodna ravnopravnost na univerzitetu” za nastavno osoblje – članove i članice Timova za osiguranje kvaliteta u okviru UNIGEM projekta, održana su danas na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, s ciljem unapređenja znanja i podizanja svijesti o značaju i poštovanju rodne ravnopravnosti, provođenju UNIGEM projekta te Plana rodne ravnopravnosti na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru.