Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Online paneli u sklopu kampanje “16 dana aktivi...

Najave događaja (online paneli u sklopu kampanje “16 dana aktivizma” u 2023. godini)

EDUKACIJA O PREVENCIJI DISKRIMINATORSKIH POSTUP...

Dvodnevna edukacija o prevenciji diskriminatorskih postupaka na univerzitetima/sveučilištima, u okviru UNIGEM projekta održana je 27. i 28.10.2023. godine u Sarajevu, sa učešćem nastavnog i adminstrativnog osoblja sa 19 partnerskih univerziteta.

ZBORNIK ZAVRŠNIH RADOVA „ROD I GLOBALIZACIJA NA...

U Zborniku „Rod i globalizacija na Balkanu“, urednice: Jasna Kovačević, Zilka Spahić-Šiljak, izdavač: Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Zdravko Grebo, suizdavač: TPO Fondacija, Sarajevo, 2023.

Poziv za učešće u istraživanju o menstrualnom s...

U okviru projekta Menstrualna i rodna akcija (engl. MENstrual and Gender Action-MENGA), TPO Fondacija nastoji zagovarati inicijativu ukidanja poreza na menstrualne proizvode. U prvoj fazi istraživanja pripremljen je online upitnik koji je namijenjen studenticama i nastavnicama sa državnih univerziteta u BiH.