Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Predavanje „Rodna ravnopravnost, rodno zasnovan...

Predavanje će biti održano u srijedu, 6. decembra 2023. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru (sala IV godine) u trajanju od 13:15 do 15:15 sati.

Predavanje će održati prof. dr. Alena Huseinbegović, rektorica Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

 

Održana predavanja i diskusije prvog dana kampa...

Predavanja sa diskusijom su održale prof. dr. Rebeka Kotlo i mr. sc. Edisa Demić.

"16 dana aktivizma" na Univerzitetu "Džemal Bij...

Kampanja pod nazivom „16 dana aktivizma“ koju zajednički implementiraju Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i TPO Fondacija u okviru projekta UNIGEM, biti će realizovana u periodu od 5. do 7. decembra 2023. godine na Univerzitetu.

Predavanje "Pristup pravdi - besplatna pravna p...

Predavanje sa diskusijom "Pristup pravdi - besplatna pravna pomoć za žrtve rodno zasnovanog nasilja" predstavlja prvi u nizu događaja u okviru kampanje "16 dana aktivizma" koju zajednički provode Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru i TPO Fondacija.