Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Realizovana kampanja "16 dana aktivizma"

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i TPO Fondacija u okviru projekta UNIGEM, a s ciljem obilježavanja kampanje 16 dana aktivizma, u periodu od 5. do 7. decembra 2023. godine zajednički su realizovali nekoliko predavanja, radionica i diskusija s ciljem edukacije nastavnog i nenastavnog osoblja, kao i studenata i studentica o rodnoj ravnopravnosti i rodno zasnovanom nasilju.

Održano predavanje „Rodna ravnopravnost: sociol...

Finalno predavanje sa radionicom u okviru kampanje "16 dana aktivizma" na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru održala je prof. dr. Merima Jašarević na temu „Rodna ravnopravnost: sociološki aspekti“.

Održano predavanje "Rodna ravnopravnost, rodno ...

Treće po redu predavanje sa radionicom u okviru kampanje "16 dana aktivizma" na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru održala je rektorica Univerziteta prof. dr. Alena Huseinbegović na temu „Rodna ravnopravnost, rodno zasnovano nasilje i naknada štete za žrtve rodno zasnovanog nasilja“.

Predavanje sa radionicom „Rodna ravnopravnost: ...

Predavanje sa radionicom „Rodna ravnopravnost: sociološki aspekti“ kao četvrti događaj u okviru obilježavanja kampanje "16 dana aktivizma" koju zajednički provode Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru i TPO Fondacija će biti održano u četvrtak, 7. decembra 2023. godine na Nastavničkom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru (zgrada prekoputa Pravnog fakulteta) u trajanju od 12:00 do 14:00 sati.