Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

POZIV: ZIMSKA ŠKOLA ROD I NASILJE

Najava  Zimsku školu Rod i nasilje organizuju Univerzitet u Novom Sadu i Labora ...

Održano predavanje sa diskusijom na temu "Rodna...

U okviru projekta UNIGEM na Fakultetu humanističkih nauka je upriličeno predavanje sa diskusijom na temu „Rodna ravnopravnost u književnosti“. Predavanje sa diskusijom je vodila van. prof. dr. Irma Međedović, a istom su prisustvovali studenti Odsjeka za bosanski jezik i književnost, Odsjeka za turski jezik i književnost i Odsjeka za engleski jezik i književnost.

Predavanje sa diskusijom na temu "Rodna ravnopr...

Predavanje sa diskusijom za studentice i studente Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru na temu „Rodna ravnopravnost u književnosti“ će biti upriličeno u utorak, 16. januara 2024. godine sa početkom u 12:00 sati u fonokabinetu Fakulteta humanističkih nauka. Predavanje sa diskusijom će voditi prof. dr. Irma Međedović, vanredna profesorica na Fakultetu humanističkih nauka.

Realizovana kampanja "16 dana aktivizma"

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i TPO Fondacija u okviru projekta UNIGEM, a s ciljem obilježavanja kampanje 16 dana aktivizma, u periodu od 5. do 7. decembra 2023. godine zajednički su realizovali nekoliko predavanja, radionica i diskusija s ciljem edukacije nastavnog i nenastavnog osoblja, kao i studenata i studentica o rodnoj ravnopravnosti i rodno zasnovanom nasilju.