Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO), prema potpisanom Memorandumu o saradnji, provode projekat „University and gender mainstreaming“ (UNIGEM), uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva,  sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

UNIGEM projekat predstavlja stratešku opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice kao i studente i studentice na univerzitetimau Bosni i Hercegovini i regiji.

U projektu učestvuje 19 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

Usvojeni dokumenti na UNMO: 

Dodijeljeni certifikati učesnicima radionica u ...

Na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, u okviru projekta ...

Održana radionica „Implementacija i monitoring ...

U rektoratu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, u okviru projekta „Universi ...

PREMIJERA: Novi UNIGEM-ov video "Šta je nama ge...

Komičar Sead Hrustanović u videu “Crtice iz porodičnog života” predstavlja: Šta ...

Edukativni letak: Šta je rodno zasnovano nasilj...

Edukativno-informativni fotovizual!