Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO), prema potpisanom Memorandumu o saradnji, provode projekat „University and gender mainstreaming“ (UNIGEM), uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva,  sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

UNIGEM projekat predstavlja stratešku opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice kao i studente i studentice na univerzitetimau Bosni i Hercegovini i regiji.

U projektu učestvuje 19 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

Usvojeni dokumenti na UNMO: 

Edukacija nastavnog i administrativnog osoblja ...

Predavanje ”Rodna ravnopravnost na univerzitetu” za nastavno i administrativno osoblje Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, članove i članice Kolegija Rektora, šefove i šefice službi te referente i referentice kancelarija Univerziteta, više referente i referentice za studentska pitanja i  referente i referentice za studentska pitanja, u okviru UNIGEM projekta, održati će se 30.5.2023.godine sa početkom u 10:15 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru (sala IV godine, prizemlje), a sa ciljem unaprjeđenja znanja i podizanja svijesti o značaju i poštovanju rodne ravnopravnosti, provođenju UNIGEM projekta te Plana rodne ravnopravnosti na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Poziv za učešće u regionalnom istraživanju o st...

Poziv za učešće u regionalnom istraživanju o stereotipima i rodnim predrasudama u kaznenim postupcima

Održana predavanja sa radionicom i diskusijom ...

Predavanja sa radionicom i diskusijom  ”Rodna ravnopravnost na univerzitetu” za nastavno osoblje – članove i članice Timova za osiguranje kvaliteta u okviru UNIGEM projekta, održana su danas na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, s ciljem unapređenja znanja i podizanja svijesti o značaju i poštovanju rodne ravnopravnosti, provođenju UNIGEM projekta te Plana rodne ravnopravnosti na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Poziv za regionalno istrazivanje o stereotipima...

U sklopu projekta “Uvođenje rodne perspektive na univerzitete (UNIGEM)”, TPO fon ...