Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i...

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kan ...

KONKURS za prijem studenata u Studentski dom u ...

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru 101-1517/21 od 2 ...

Konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerzit ...

Konkurs za izbor u zvanje (Juni 2021)

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kant ...