Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Vještine zastupanja u sudskom postupku

U utorak, 20.10.2020. godine održano je prvo predavanje za studente Pravnog fakulteta - Opći smjer i smjer Kriminologija i sigurnosne studije, iz predmeta "Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH - Vještine zastupanja u sudskom postupku", a koje je dio istoimenog projekta finansiranog od strane INL-a, Ureda za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona Ministarstva vanjskih poslova SAD.

Student Mašinskog fakulteta, Arnel Maksumić jed...

Arnel Maksumić, student Mašinskog fakulteta je osvojio drugo mjesto na Sarajevo Innovations Festivalu 2020 - SIFI sa svojim radom "Primjena mjernih traka uz upotrebu Arduino mikrokontrolera pri detekciji, mjerenju i praćenju raznih mehaničkih veličina". Arnel je takođe osvojio i nagradu dr. Branislava Peruničić.

Posjeta NJ. E. generalnog konzula Republike Tur...

Danas je Univerzitet posjedio, Nj. E. Jašar Ergun, generalni konzul R. Turske u Mostaru. Tokom posjete razgovaralo se o dosadašnjoi i budućoj saradnji, kao i o prilagiđavanju saradnje uslovima pandemije. NJ. Ekselencija je naglasio želju da se postojeća saradnja nadogradi i intenzivira. Također se razgovaralo o mogućim oblastima i pravcima buduće saradnje.

U Bihaću održana sjednica Rektorske konferencij...

Rektor Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru prof. dr. Elvir Zlomušica, zajedn ...