Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Poziv za učešće u Mentorskom programu za žene u...

Centar za izvrsnost u cyber sigurnosti poziva sve zainteresirane žene da se prijave za učešće u Mentorskom programu za žene u cyber sigurnosti – #WomanInCybersecurityBH.

UREĐAJ ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA U MOSTARU DO...

Zadnjih nekoliko godina smo svjedoci velikog zagađenja gradova, pa čak i Mostara ...

Održana Svečana promocija i dodjela diploma za ...

Svečanom promocijom i dodjelom diploma u Sportskoj dvorani Sjeverni logor završen je program obilježavanja 47. godišnjice Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Na svečanoj ceremoniji uručene su diplome za 493 diplomanta koji su završili studij na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru i to 367 diplomanata na I ciklusu studija i 126 diplomanata na II ciklusu studija. Pored toga, promovisano je i 5 doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Promocija izdavačke djelatnosti i promocija nau...

U okviru obilježavanja 47. godišnjice Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru na Pravnom fakultetu je promovisana izdavačka djelatnost Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, kao i naučno-istraživački i međunarodni projekti.