Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Edukacija nastavnog osoblja o rodnoj ravnopravn...

Predavanje sa radionicom i diskusijom  ”Rodna ravnopravnost na univerzitetu” za nastavno osoblje – članove i članice Timova za osiguranje kvaliteta Pravnog, Ekonomskog, Nastavničkog i Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru te univerzitetskih studija Poslovna informatika, Dizajn interijera i Studij turizma, u okviru UNIGEM projekta.

KONKURS za popunu radnog mjesta: Referent za st...

J A V N I   K O N K U R S

za popunu radnog mjesta

Referent za studentski standard na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom na Univerzitetu„Džemal Bijedić“ u Mostaru - 1 izvršilac.

 

JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta: Blagajnik

JAVNI OGLAS

za popunu radnih mjesta

Blagajnik - na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom - 2 izvršioca.

 

KONKURS za izbor i imenovanje člana Upravnog od...

K O N K U R S

za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Univerziteta “Džemal Bijedić" u Mostaru  iz reda zaposlenika Univerziteta