Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Zlatne plakete za najbolje studente Univerzitet...

Rektorica Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru prof. dr. Alena Huseinbegović zajedno sa prorektorima, dekanima fakulteta, voditeljima univerzitetskih studija i savjetnikom ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK prisustvovala je svečanoj ceremoniji dodjele zlatnih plaketa najboljim studentima Univerziteta u akademskoj 2022/2023. godini, a koju tradicionalno organizuje Unija studenata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Otvorene aplikacije za učešće u CEEPUS III mrež...

U okviru realizacije Centralno-evropskog programa razmjene univerzitetskih studija - CEEPUS III, otvoren je novi krug za dostavljanje aplikacija mreža u okviru kojih će se realizovati razmjene profesora i studenata u akademskoj 2024/2025. godini.

Održan 5. Dan nauke na Agromediteranskom fakult...

Završen je još jedan, peti po redu Dan nauke, koji Agromediteranski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić u Mostaru organizuje u saradnji sa Agronomskim-prehrambeno tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Mostaru i Univerzitetom za prirodne nauke CULS, odnosno Fakulteta za tropske studije iz Praga.

Realizovana kampanja "16 dana aktivizma"

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i TPO Fondacija u okviru projekta UNIGEM, a s ciljem obilježavanja kampanje 16 dana aktivizma, u periodu od 5. do 7. decembra 2023. godine zajednički su realizovali nekoliko predavanja, radionica i diskusija s ciljem edukacije nastavnog i nenastavnog osoblja, kao i studenata i studentica o rodnoj ravnopravnosti i rodno zasnovanom nasilju.