Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene za osposobljavanje i predava...

Oblast na koju se može nominovati je mašinstvo. Kvota za osposobljavanje je 1 dok je kvota za predavanje 1.

Program stipendiranja za master studije za žene...

British Council je otvorio program stipendiranja za master studije za žene iz STEM nauka iz Bosne i Hercegovine i zapadnog Balkana, u partnerstvu sa tri univerziteta iz Ujedinjenog Kraljevstva: Cranfield University, University of St Andrews City University of London.

Edukacija nastavnog osoblja o rodnoj ravnopravn...

Predavanje sa radionicom i diskusijom  ”Rodna ravnopravnost na univerzitetu” za nastavno osoblje – članove i članice Timova za osiguranje kvaliteta Pravnog, Ekonomskog, Nastavničkog i Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru te univerzitetskih studija Poslovna informatika, Dizajn interijera i Studij turizma, u okviru UNIGEM projekta.

KONKURS za popunu radnog mjesta: Referent za st...

J A V N I   K O N K U R S

za popunu radnog mjesta

Referent za studentski standard na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom na Univerzitetu„Džemal Bijedić“ u Mostaru - 1 izvršilac.