Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

EDUKACIJA O PREVENCIJI DISKRIMINATORSKIH POSTUP...

Dvodnevna edukacija o prevenciji diskriminatorskih postupaka na univerzitetima/sveučilištima, u okviru UNIGEM projekta održana je 27. i 28.10.2023. godine u Sarajevu, sa učešćem nastavnog i adminstrativnog osoblja sa 19 partnerskih univerziteta.

ZBORNIK ZAVRŠNIH RADOVA „ROD I GLOBALIZACIJA NA...

U Zborniku „Rod i globalizacija na Balkanu“, urednice: Jasna Kovačević, Zilka Spahić-Šiljak, izdavač: Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Zdravko Grebo, suizdavač: TPO Fondacija, Sarajevo, 2023.

Sajam stipendija 2023

Studenti Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru posjetili su jučer trinasti po redu Sajam stipendija koji je održan u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.

5. Međunarodna naučna konferencija: Pravni i ek...

Osnovni cilj naučne konferencije je predočiti pravno-ekonomske barijere i predložiti konkretne prijedloge i optimalna rješenja koja će doprinijeti približavanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.