Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Uspješno održani "Dani kvaliteta" na Univerzite...

Prethodnih dana održane su nove radionice u okviru kampanje „Dani kvaliteta“ na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Održane radionice namijenje su studentima, nastavnicima, saradnicima, rukovodstvu i administrativnom osoblju.

Mogućnost razmjene studenata na CIPFP Valle de ...

Studenti turizma i ekonomije mogu se nominovati u svrhu studiranja i u svrhu obavljanja prakse. Kvota je 4.

JAVNI POZIV za upis polaznika na stručni progra...

Stručni program „Održiva energija i inovacije“ će se provoditi u sklopu Inovacionog centra Mašinskog fakulteta u Mostaru. Polaznici stručnog programa mogu birati maksimalno 5 od ponuđenih 6 kurseva čime mogu maksimalno steći 5 ECTS kredita. Svaki od kurseva traje ukupno 15 sati čime se može steći 1 ECTS kredit po završenom kursu. Uslov upisa stručnog programa je završen prvi ciklus studija na nekom od tehničkih fakulteta. Nastava će se održavati u vidu online predavanja, in – class predavanja, studijskih posjeta i slično.

Održana radionica "Doprinos Univerzitetske bibl...

U prostorijama Univerzitetske biblioteke realizovana je još jedna radionica pod nazivom "Doprinos Univerzitetske biblioteke razvoju Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru". Radionica je realizovana u okviru programa "Dani kvaliteta".