Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

UniAdrion: Ljetna škola o održivom turizmu

Ljetna škola održivog turizma – Napravite razliku: kako ocijeniti utjecaj razvoja turizma na jadransko-jonsku regiju će okupiti 30 mladih osoba sa iskustvom u turizmu i marketingu. Ljetna škola će biti besplatna.

Rukovodstvo Univerziteta na obilježavanju 29. g...

Rektorica Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru prof. dr. Alena Huseinbegović ...

Konkurs za izbor u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

Konkurs za upis studenata na UNMO produžen do 0...

Obavještavamo maturante i sve zainteresovane kandidate za upis na neki od fakult ...