Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene nastavnog osoblja na Fakulte...

Nominovati se može samo redovno stalno uposleno nastavno  osoblje. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta. Oblast na koju se može nominovati je poljoprivreda. Kvota za mobilnost u svrhu predavanja je jedan(1).

Informacija o javnoj odbrani doktorske disertac...

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, doktorski studij „Politehnika“ OBJAVLJU ...

Mogućnost razmjene studenata na Sivas Džumhurij...

Zainteresovani za mobilnost na Sivas Džumhurijet Univerzitetu u Turskoj mogu se nominovati u oblasima jezika, ekonomije, mašinstva, psihologije i sociologije. Kvota za studente je 2.

Mogućnost razmjene studenata i nastavnog osoblj...

Po ovom pozivu mose se nominovati redovno upisani studenti Univerziteta kao i stalno uposleno nastavno najmanje u zvanju docenta. Nominacije prvoupisanih studenta, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir.