Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata na EASD Castello u...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta. Nominacije prvoupisanih studenta, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir. Studenti prvog ciklusa se mogu nominovati na oblast dizajna interijera. Kvota za studente je 2.

Najava IAEA Marie Sklodowska-Curie programa sti...

Program ima za cilj da inspiriše i ohrabri mlade žene da se bave naukom u oblastima kojje su vezane za nuklearnu energiju,  na način da studentima sa izvrsnim akademskim rezultatima obezbjeđuje stipendije za master studije i priliku da nastave stažiranje uz pomoć IAEA (Međunarodne agencije za atomsku energiju).

Prof. dr. Alena Huseinbegović izabrana za rekto...

Danas je funkciju rektorice Univerziteta “Džemal Bijedić u Mostaru preuzela prof ...

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu Sa...

Studenti prvog, drugog ciklusa koji studiraju engleski jezik, hemijski inžinjering i hemiju imat će nastavu na engleskom jeziku Studenti koji studiraju ekonomiju, biznis i administraciju, građevinu i poljoprivredu i žele se nominovati moraju posjedovati certfikat o znanju španskog jezik (B2 nivo). Kvota za studente prvog i drugog ciklusa je 2.