Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Prezentacija međunarodnih projekata

Danas je na Građevinskom fakultetu danas prezentacija međunarodnih projekata u koje je Univerzitet bio uključen u svojstvu parnera u 2021. godinu. Ovo je bio jedanaest događaj u nizu organizovan povodom obilježavanja 45 godina od osnivanja Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Prezentacija studentskih projekata FIT-a

Kao jedna od aktivnosti u okviru obilježavanja 45. godišnjice Univerziteta „Džem ...

Javni poziv za učešće na konferenciji “Inoviran...

Javni poziv za učešće na konferenciji “Inoviranje demokratskog učešća na lokalno ...

Poziv za Međunarodnu konferenciju "Uprkos strah...

U sklopu projekta UNIGEM, gdje je Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru jedan o ...