Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene nastavnog osoblja na La Sapi...

Moguće se nominovati za sve oblasti koje se daju na Univerzitetu La Sapienza kao ponuda na engleskom jeziku. Kvota za nastavno osoblje je 4. U ovu mrežu iz BiH su uključeni još i Univerzitetu u Banja Luci, Univerzitet u Tuzli i Univerzitet u Sarajevu.

Mogućnost razmjene studenata na InHolland Unive...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta. Nominacije prvopuisanih studenta, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir. Studenti mogu aplicirati na oblast turizma Kvota za studente je 1.

Održana prezentacija naučnoistraživačkih projek...

Prezentacija naučno-istraživačkih  projekata  fakulteta i univerziteta, čija imp ...

Ponovljeni poziv za razmjenu u ljetnom semestru...

Oblasti za koje je moguće aplicirati su engleski jezik, ekonomija i turizam. Kvota je 1.