Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Spisak studenata koji idu na Sajam stipendija u...

Okupljanje za polazak je 26.10.2022. u 08:00 ispred Rektorata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Sajam počinje u 10:00 u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina Bana 7).  Posjeta sajmu će trajati  do 13:00 nakon čega studenti mogu ići u obilazak grada.

Dan internacionalizacije na UNMO

Dan internacionalizacije na UNMO će se održati u četvrtak 27.10.2022. u amfiteartru Mašinskog fakulteta od 10:00 do 12:00.

JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta

Na osnovu člana 73. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

Predstavnici/e Univerziteta "Džemal Bijedić" u ...

Dvodnevna obuka "Implementacija standarda zanimanja/standarda kvalifikacije nast ...