Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Posjeta Generalnog konzula Republike Turske i p...

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru danas su posjetili Generalni konzul Repub ...

Mogućnost razmjene u ljetnom semestru 2021/22 n...

Oblasti za koje je moguće aplicirati su engleski jezik, ekonomija i turizam. Kvota za studente je 2, kvota za mobilnost u svrhu predavanja je 2 dok je kvota u svrhu osposobljavanja 1.

Mogućnost razmjene studenata na Kirklareli Univ...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti. Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir. Oblasti na koje se može nominovati su turski jezik, engleski jezik, mašinstvo, građevina i IT.  Kvota za studente je 1.

Mogućnost razmjene nastavnog i nenastavnog osob...

Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja. Nominacije su moguće u oblasti sporta, ekonomije i psihologije. Kvota za mobilnosti u svrhu predavanja je 1 dok je kvota u svrhu osposobljavanja 1.