Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Sastanak sa predstavnicima ambasade Republike T...

Na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru je održan radni sastanak sa predstavn ...

Konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerzit ...

Mogućnost razmjene studenata, nastavnog osoblja...

Oblast na koju se mogu nominovati studenti prvog i drugog ciklusa, nastavno osoblje je  engleski jezik. Kvota za studente je 1. Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja. Kvota za mobilnost u svrhu predavanja je 2.

Poziv za učešće u istraživanju rodne ravnopravn...

Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO) i Univerzitet „Džemal B ...