Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetskom...

Svi zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetskom koledžu  za poduzetništvo i administraciju u Lublinu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere. Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 12.11.2021.godine. 

Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja na Ka...

Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja. Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 06.12.2021. do 23:59.

Konkurs za izbor u zvanje (novembar 2021.)

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...