Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Angažman studenta u Kancelariji za međunarodnu ...

Student će biti odgovoran za sljedeće aktivnosti: korespodenciju sa međunarodnim organizacijama, obradu informacija, ažuriranje web stranice, kontakt sa studentima, itd. Zainteresovani studenti su dužni priložiti potvrdu o statusu redovnog studenta, pismo motivacije i potvrdu o znanju jezika i rada na kompjuteru.

Spisak redovnih studenata primjljenih na smješt...

Konkursom objavljenim dana 19. 6. 2021. godine u dnevnom listu Dnevni Avaz predv ...

Mogućnost razmjene u svrhu predavanja u zimskom...

Nominovati se može nastavno osoblje najmaje u zvanju docenta i moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu. Zainteresovani za mobilnost na JAMK Univerzitetu primjenjenih nauka u Finskoj mogu se nominovati u oblasti građevine i mašinstva. Kvota za mobilnost u svrhu predavanja je 2.

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu ju...

Studenti moraju biti redovno upisani na neki od studijskih programa Univerziteta. Nominacije prvoupisanih studentata, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir. Oblasti na koje se može nominovati su sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu jugoistočne Norveške koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku.