Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata, nastavnog i nenas...

Studenti moraju biti u statusu redovnog studenta na nekom od fakulteta ili studijskih programa Univerziteta. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja.

Sastanak Vijeća za razvoj Univerziteta

Danas je u zgradi rektorata održan sastanak Vijeća za razvoj Univerziteta. Razgo ...

Konkurs za izbor u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kant ...

Peta sjednica Rektorske konferencije/Rektorskog...

Za dan 8.9.2021. godine planirano je održavanje pete redovne Rektorske konferenc ...