Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Javni konkurs za izbor domaćih i međunarodnih s...

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta objavila je javni ...

Mogućnost razmjene studenata u ljetnom semester...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti. Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir. Oblasti za koje je moguće aplicirati su engleski jezik, ekonomija i turizam. Kvota za studente je 2.

Mogućnost razmjene studenata u ljetnom semester...

Studenti prvog i drugog ciklusa se mogu nominovati za stručnu praksu. Stručna praksa predviđa rad na izradi završnog rada zastudente prvog ciklusa i diplomskog rada za studente drugog ciklus. Oblasti koje se mogu izabrati su oblasti koje se nude za prvi i drugi ciklus. Kvota je 3.

Konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerzit ...