Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Prvi poziv za nominacije za razmjenu u ljetnom ...

Studenti moraju biti u statusu redovnog studenta na nekom od fakulteta ili studijskih programa Univerziteta. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja.

Drugi upisni rok - KONKURS za upis studenata u ...

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kan ...

Mogućnost razmjene studenata na Univerzitetu u ...

Studenti moraju biti redovno upisani na neki od studijskih programa Univerziteta. Oblasti na koju se može aplicirati su sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Valjadolidu koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – studenti prvog i drugog ciklusa (2). U ovoj mreži iz BiH, je još uključen i Univerzitet u Sarajevu i Međunarodni Burč Univezitet.

Uni Graz

Mogućnost razmjene studenata u ljetnom semestru...

U sklopu KA 107 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti i nast ...