Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene u svrhu osposobljavanja u ak...

Nominovati se može i nastavno i nenastavno osoblje. Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, i nenastavno osoblje moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu. Kvota za mobilnost u svrhu osposobljavanja je 2. Mobilnosti se moraju realizovati do 30.07.2021.

Konkurs za izbor dekana Mašinskog fakulteta

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džema ...

Održana četvrta redovna sjednica Rektorske konf...

Rektorski zbor/konferencija BiH danas je održala redovitu sjednicu kojom je pred ...

Informacija o javnoj odbrani doktorske disertac...

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, doktorski studij „Politehnika“ OBJAVLJU ...