Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene nastavnog i nenastavnog osob...

Zaintersovani za mobilnost na Univerzitetu u Leonu mogu se nominovati na sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Leonu, a koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku. Za mobilnost u svrhu predavanja kvota je dva (2) dok je kvota mobilnost u svrhu osposobljavanja takojđer dva (2).

Obavijest o stavljanju na uvid javnosti Izvješt...

I - Na osnovu člana 38. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zva ...

Info dan - Konkurs za finansiranje/sufinansiran...

Pozivamo Vas na Info – dan povodom raspisanog Konkursa za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2021. godini koji je objavilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Info – dan biti će održan 10.5.2021. godine sa početkom u 12: 00 sati, putem Microsoft Teams platforme.

Konkurs za izbor u zvanje (Maj 2021)

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kant ...