Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Održana treća sjednica Rektorske konferencije B...

Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici je podržala  na ...

Sastanak sa Ministricom civilnih poslova BiH

Članovi rektorske konferencije/zbora su danas 19.5.2021. godine prisustvovali sa ...

Mogućnost razmjene studenata u zimskom semestru...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti. Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir. Oblasti za koje je moguće aplicirati su engleski jezik, njemački jezik i pravo. Kvota za studente je 2. Zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Univerzitetu u Sarlandu treba da se javi u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mogućnost razmjene studenata, nastavnog i nenas...

Oblasti na koje se može nominovati su: građevina, mašinstvo, hemija, IT. Kvota za studente je 5, dok je kvota za nastavno osoblje 4 i nenastavno osoblje 4. U ovoj mreži su pored Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Univerzitet u Bihaću, Sveučilište u Mostaru i Univerzitet u Sarajevu i kvote su određene za cijelu Bosnu i Hercegovinu.