Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Sastanak sa predstavnicima ambasade Republike T...

Na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru je održan radni sastanak sa predstavn ...

Konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih...

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerzit ...

Studenti i studentice Univerziteta "Džemal Bije...

U okviru podnošenja studentskih projektnih incijativa za dobivanje podrške kroz ...

Poziv za učešće u istraživanju rodne ravnopravn...

Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO) i Univerzitet „Džemal B ...