Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Javni konkurs za upis treće gene...

Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju u HNK, člano ...

Javni konkurs za upis treće generacije polaznik...

Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju u HNK, člano ...

Konkurs za izbor u zvanje (oktobar 2021.)

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

Sastanak sa bivšim predsjednikom Vijeća sigurno...

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru  je posjetio bivši predsjednik Vijeća si ...