Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Otvoreni poziv za kurseve obuke studenata i pro...

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru u proteklih godina uspješno implementira ...

Dan otvorenih vrata - Research Incubator progra...

InQuire Evidence2Policy Hub poziva registrovane studente postdiplomskih studija ...

Dani nauke iz oblasti agronomije i prehrambene ...

U petak 18.12.2020., Agromediteranski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, zajedno sa Fakultetom za tropske nauke Češkog univerziteta za životne nauke iz Praga i Agronomsko-prehrambeno tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru organizuje Dana nauke iz oblasti agronomije i prehrambene tehnologije.

Javna odbrana doktorske disertacije - kandidat ...

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Pravni fakultet, doktorski studij Evrops ...