Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog, ...

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kan ...

KONKURS za prijem studenata u Studentski dom u ...

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru 101-1099-3/20 od ...

ZOOM05.06.2020

Deseti ZOOM sastanak sa studentima na razmjeni

Deseti on line sastanak sa studentima na razmjeni je održan u petak 05.06. Stude ...

UniversidaddeValladolid

Mogućnost razmjene studenata i nastavnog osoblj...

Aplicirati mogu samo redovno upisani studenti kao i stalno uposleno nastavno oso ...