Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Izmjena i dopuna Konkursa za upis studenata u p...

U skladu sa Odlukom Senata Univerziteta, broj: 101-1983/19 od 29.08.2019. godine ...

Republika Slovačka

Stipendije Vlade Republike Slovačke

U okviru nacionalnog programa stipendija Republike Slovačke za podršku mobilnost ...

Univerza v Mariboru

Mogućnost razmjene studenta na Univerzitetu u M...

U okviru Erasmus+ KA 107 programa razmjene, studenti našeg Univerziteta se mogu ...

Obavještenje o javnoj nabavci

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru na osnovu Odluke Rektora Univerziteta ras ...