Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Obilježen Međunarodni dan maternjeg jezika 2019...

U četvrtak, 21. februara 2019. godine, u organizaciji Odsjeka za bosanski jezik ...

UNMO: Pregled 2018.

2018. godina je za Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru bila veoma uspješna, t ...

Hadžetepe Univerzitet

Mevlana program razmjene na Hadžetepe Univerzit...

U sklopu Mevlana programa razmjene, studenti i nastavno osoblje Univerziteta „Dž ...

Zbornik radova „Džemal Bijedić – 100 godina od rođenja i 40 godina od smrti“

Promocija Zbornika radova „Džemal Bijedić – 100...

U petak, 15. 2. 2019. godine, promocijom Zbornika radova „Džemal Bijedić – 100 g ...