Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
SUT

Mogućnost razmjene studenata na Silesian Tehnol...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta. Oblasti na koje ...

Granada

Mogućnost razmjene studenata doktorskog studija...

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti doktorskog studija Univerziteta ...

Dan Univerziteta u Zenici

Rektor Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, prof. dr. Elvir Zlomušica boravi ...

Alexandru Ioan Cuza of Iasi

Mogućnost razmjene nastavnog i nenastavnog osob...

Nominovati se može samo stalno uposleno nastavno i nenstavno osoblje Univerzitet ...