Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene na Univerzitetu jugoistočne ...

Nominovati se mogu samo redovni studenti prvog i drugog ciklusa Univerziteta „Dž ...

Mogućnosti razmjene studenata, nastavnog i admi...

U sklopu KA 107 Erasmusplus akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti, na ...

Konkurs

REZULTATI KONKURSA za finansiranje naučno-istra...

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na svojoj službenoj web stranici obja ...

KONKURS za izbor nastavnika i saradnika

Na osnovu Odluka Senata Univerziteta broj: 101-1900/18 od 17.7.2018. godine i br ...