Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

INSTREAM - Introducing student research mobilit...

INSTREAM - Introducing student research mobilities je projekat koji realizuje IU Burch Sarajevo u saradnji sa partnerskim univerzitetima među kojima je i Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru. Projekat je pokrenut kao podrška razmjeni studenata unutar Bosne i Hercegovine u svrhu istraživanja za diplomske, master ili doktorske disertacije, ali i istraživanja u bilo koju svrhu propisanu nastavnim planom i programom.

KONKURS za izbor Generalnog sekretara na Univer...

Raspisuje se konkurs za izbor Generalnog sekretara na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru - 1 izvršilac. 

Mogućnost razmjene studenata na EASD Castello u...

Studenti prvog ciklusa se mogu nominovati na oblast dizajna interijera. Kvota za studente je 2. Nominacije prvoupisanih studenta, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir.

Poziv za Spring School Law and Gender

Spring School Law and Gender organizuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, ...