Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja na Ka...

Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja. Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 06.12.2021. do 23:59.

Konkurs za izbor u zvanje (novembar 2021.)

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

HORIZONT EVROPA

Horizont Evropa je novi sedmogodišnji okvirni program EU (2021-2027) za istraživanje i inovacije i predstavlja najambiciozniji istraživački i inovativni program ikada. Novi okvirni program (2021-2027) otvoren je i za istraživače i mala i srednja preduzeća (MSP) sa sjedištem na zapadnom Balkanu.

Mogućnost razmjene studenata na Silesijan Tehno...

Nominovati se mogu samo redovni studenti prvog i drugog ciklusa građevine, mašinstva i IT. Kvota za Bosnu i Hercegovinu je 4. U ovoj mreži su i Univerzitet u Bihaću, Sveučilište u Mostaru i Univerzitet u Sarajevu. Nominacije studenta koji su tek upisali jedan od fakulteta Univerziteta, apsolvenata i imatrikulanata neće biti uzimane u obzir.